Akademie i szkoły oficerskie
Piątek, 20 lipca 2018 r.
Adresy akademii wojskowych i szkół oficerskich:
1. Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

ul. gen. S. Kaliskiego 2

00-908 Warszawa 49

www.wat.edu.pl

 
2. Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
ul. Jana Śmidowicza 69
81-103, Gdynia
 
3. Akademia Wojsk Lądowych
ul.Czajkowskiego 109
51-150 Wrocław
 
4. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
ul.Dywizjonu 303 nr 12

08-521 Dęblin

www.wsosp.deblin.pl