ePUAP
Piątek, 20 lipca 2018 r.

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego we Wrocławiu

 

ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) to system informatyczny, który umożliwia obywatelom załatwiać sprawy urzędowe za pomocą internetu.

Przy pomocy Elektronicznej Skrzynki Podawczej można przesłać:

Aby przesłać pismo do Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego we Wrocławiu w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej niezbędne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika i profilu na platformie ePUAP, które można założyć na stronie: epuap.gov.pl.