Skargi i wnioski
Piątek, 20 lipca 2018 r.

Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego we Wrocławiu, lub jego Zastępca, przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy poniedziałek w godzinach:

od 13.30 do 16.30.


Szefowie wydziałów i sekcji przyjmują interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach:

od 8.00 do 15.00.


Terminy przyjęć należy uzgadniać telefonicznie z Sekretariatem Szefa WSzW we Wrocławiu:
 tel. 261 656 000.