Kontakty
Piątek, 20 lipca 2018 r.
POMOC RODZINOM ZMARŁYCH ŻOŁNIERZY
I PRACOWNIKÓW WOJSKA ORAZ POSZKODOWANYM ŻOŁNIERZOM
I PRACOWNIKOM WOJSKA
 
 
Koordynator regionalny WSzW we Wrocławiu:
Pan Sebastian MILIK
telefon: 261 656 007
 
 
udzielanie informacji od poniedziałku do piątku
w godz. 10.00 – 13.00
 
  
Wykaz opiekunów indywidualnych funkcjonujących w systemie pomocy poszkodowanym,
 rodzinom zmarłych żołnierzy i pracowników wojska oraz poszkodowanym żołnierzom i pracownikom
na terenie województwa dolnośląskiego:
 
- WKU w Bolesławcu – kpt. Jerzy SZELINGER,
                                     WST 261 646 849, kom. 690 114 610,
                                     e-mail – 
wkuboleslawiec@ron.mil.pl
- WKU w Głogowie    – pan Ireneusz ZALEWSKI,
                                    WST 261 678 174, kom. 695 123 133,
                                    e-mail –
wkuglogow@ron.mil.pl
- WKU w Kłodzku      – pani Lucyna KAUBA,
                                    WST 261 647 432, kom. 691 354 565,
                                    e-mail –
wkuklodzko@ron.mil.pl
- WKU we Wrocławiu – pani Anna KACZMAREK,
 
                                   WST 261 656 154,
                                    e-mail –
wkuwroclaw.rekrutacja@ron.mil.pl
 
W przypadku potrzeby pozyskania informacji proszę kontaktować się z opiekunami indywidualnymi
w wojskowych komendach uzupełnień /WKU/, ze względu na miejsce zamieszkania zainteresowanego.
 
Żołnierze rezerwy, którzy ukończyli 80 r. ż. oraz pracownicy cywilni wojska
składają wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego udział w działaniach
poza granicami państwa w ramach misji pokojowej lub stabilizacyjnej do:

CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO
im. mjr Bolesława Waligóry
ul. Czerwonych Beretów bl. 124
00 – 910 WARSZAWA 72
 
 TELEFONICZNA INFOLINIA DLA WETERANÓW
W MINISTERSTWIE OBRONY NARODOWEJ:
  • 261 874 321
  • 261 845 087
  • 261 874 111
  • 261 846 706


Informacje dotyczące ustawy o weteranach oraz aktów wykonawczych
oraz statusu i uprawnień weterana i weterana poszkodowanego
można znaleźć m.in. na stronach internetowych
 
Pytania dotyczące ustawy o weteranach oraz aktów wykonawczych do tej ustawy
można kierować na adres e-mail: weteran@mon.gov.pl
 

Departamencie Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
– Wydział Polityki Zdrowotnej
:

  

 

Informacje w zakresie przysługujących świadczeń opieki zdrowotnej
weteranom i weteranom poszkodowanym można uzyskać w:
tel. (22) 508 18 66
tel. (22) 508 18 93
 
Departamencie Wojskowej Służby Zdrowia
ul. Królewska 1
00 - 909 Warszawa
tel.
261 873 046
e-mail:
sekretariat.iwsz@wp.mil.pl


W woj. dolnośląskim  konsultantami ds. poszkodowanych w misjach
poza granicami państwa w NFZ są
:
  • p. Andrzej Jackowski, tel. (71) 797-90-79
  • p. Maciej Stępniewski, tel. (71) 797-94-36
e-mail: mstepniewski@nfz-wroclaw.pl
ul. Joannitów 6
50-525 Wrocław