Aktualności
Wtorek, 21 listopada 2017 r.
13.12.2016

Informujemy Państwa, że w terminie od 30 stycznia do 28 kwietnia 2017 roku na terenie województwa dolnośląskiego prowadzona będzie kwalifikacja wojskowa z udziałem Terenowych Organów Administracji Wojskowej i przedstawicieli władzy rządowej i samorządowej.

Realizowana będzie w oparciu o 31 Powiatowych Komisji Lekarskich, które będą orzekać o stanie zdrowia osób zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do kwalifikacji wojskowej wzywa się:
- mężczyzn urodzonych w 1998 r.
- mężczyzn urodzonych w latach 1993 - 1997, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Chcesz uzyskać  więcej informacji kliknij