Rekonwersja
Czwartek, 29 czerwca 2017 r.

Szczegółowych informacji w powyższych sprawach udziela
specjalista ds. rozwoju zawodowego w WSzW oraz osoby odpowiedzialne za realizacje podstawowych przedsięwzięć rekonwersyjnych
w Wojskowych Komendach Uzupełnień i Jednostkach Wojskowych.

 

 

 

 

 
W Wojewódzkim Sztabie Wojskowym we Wrocławiu 
Specjalista ds. rozwoju zawodowego 
Pan Andrzej Kamiński

tel. 261 656 007
fax. 261 656 008

 

 

 

Ośrodek Aktywizacji Zawodowej we Wrocławiu
ul. Obornicka 128a
tel. 261 656 720 - 724 
 

e-mail: oazwroclaw@wp.mil.pl

 

Zasady udzielania pomocy i formularze dokumentów aplikacyjnych znajdują się do pobrania na stronie: 

www.oazwroclaw.wp.mil.pl

 

 Informacja o realizowanych na terenie województwa dolnośląskiego szkoleniach finansowanych ze środków UE znajdują się na stronie: 

 

Osoby odpowiedzialne za działalność rekonwersyjną w :

 

Wojskowej Komendzie Uzupełnień we Wrocławiu
Pani Elżbieta Kulwicka
tel. 261 656 146 
 

 

Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Bolesławcu
Pani Bogusława Kriks
tel. 261 646 812

 

Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie
Pan Ireneusz Zalewski
tel. 261 678 166

 

Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kłodzku
Pani Lucyna Kauba
tel. 261 647 432