Rekonwersja
Poniedziałek, 23 października 2017 r.

Szczegółowych informacji w powyższych sprawach udziela
specjalista ds. rozwoju zawodowego w WSzW oraz osoby odpowiedzialne za realizacje podstawowych przedsięwzięć rekonwersyjnych
w Wojskowych Komendach Uzupełnień i Jednostkach Wojskowych.

 

 

 

 

 
W Wojewódzkim Sztabie Wojskowym we Wrocławiu 
Specjalista ds. rozwoju zawodowego
cz.p.o. Pan Jerzy KUSZ

tel. 261 656 082

 

Ośrodek Aktywizacji Zawodowej we Wrocławiu
ul. Obornicka 128a
tel. 261 656 720 - 724 
 

e-mail: oazwroclaw@wp.mil.pl

 

Zasady udzielania pomocy i formularze dokumentów aplikacyjnych znajdują się do pobrania na stronie: 

www.oazwroclaw.wp.mil.pl

 

 Informacja o realizowanych na terenie województwa dolnośląskiego szkoleniach finansowanych ze środków UE znajdują się na stronie: 

 

Osoby odpowiedzialne za działalność rekonwersyjną w :

 

Wojskowej Komendzie Uzupełnień we Wrocławiu
Pani Elżbieta Kulwicka
tel. 261 656 146 
 

 

Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Bolesławcu
Pani Daria Sołtyszewska
tel. 261 646 812

 

Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie
Pan Ireneusz Zalewski
tel. 261 678 166

 

Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kłodzku
Pani Lucyna Kauba
tel. 261 647 432