REKONWERSJA
Piątek, 17 sierpnia 2018 r.

Szczegółowych informacji w powyższych sprawach udziela
specjalista WSzW oraz osoby odpowiedzialne za realizację podstawowych przedsięwzięć rekonwersyjnych
w Wojskowych Komendach Uzupełnień i Jednostkach Wojskowych.

 

 

 

 

 
Wojewódzki Sztab Wojskowy we Wrocławiu 
Specjalista
Pan Sebastian MILIK

tel. 261 656 007

tel. kom. 886 487 915

 

Ośrodek Aktywizacji Zawodowej we Wrocławiu
ul. Obornicka 128a
tel. 261 656 720 - 724 
 

e-mail: oazwroclaw@ron.mil.pl

 

Zasady udzielania pomocy i formularze dokumentów aplikacyjnych do pobrania ze strony: 

www.oazwroclaw.wp.mil.pl

 

Informacja o realizowanych na terenie województwa dolnośląskiego szkoleniach finansowanych ze środków UE znajduje się na stronie: 

 

Osoby odpowiedzialne za działalność rekonwersyjną w:

 

 

Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Bolesławcu
Pani Daria Sołtyszewska
tel. 261 646 812

 

Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie
Pan Ireneusz Zalewski
tel. 261 678 166

 

Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kłodzku
Pani Lucyna Kauba
tel. 261 647 432

 

Wojskowej Komendzie Uzupełnień we Wrocławiu
Pani Elżbieta Kulwicka
tel. 261 656 146 

http://counterliczniki.com