Informacje ogólne
Piątek, 17 sierpnia 2018 r.

       Misją Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) - jako piątego, samodzielnego rodzaju sił zbrojnych, będzie obrona i wspieranie lokalnych społeczności w czasie konfliktu zbrojnego, jak również podczas klęsk żywiołowych lub katastrof.
       Docelowa liczba żołnierzy WOT wyniesie ok. 53 000, a ich służba będzie trwała od 1 roku do 6 lat, z możliwością jej przedłużenia.
       Pierwsze trzy brygady są już w trakcie formowania; przygotowanie następnych trzech jednostek zaplanowano na 2017 rok, kolejnych pięć brygad powstanie w 2018, a ostatnich sześć − w 2019 roku.

 

 

  

 http://www.mon.gov.pl/obrona-terytorialna/

Punkt Informacyjny
Wojewódzki Sztab Wojskowy we Wrocławiu
ul. Obornicka 130
50-984 Wrocław
e-mail:
wszwwroc004@ron.mil.pl

tel. 261-656-098