Kierownictwo
Poniedziałek, 22 stycznia 2018 r.

Poniżej przedstawiamy kierowniczą kadrę naszej instytucji

 
 

Szef 
Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego
we Wrocławiu

------------------------------------------------------------

      

 

 

 
 
 

 
 
Zastępca Szefa WSzW - Szef Wydziału
--------------------------------------------------------------------

 ppłk Tomasz LEWANDOWSKI

 

 

 
 
 

 
 
Szef Wydziału Mobilizacji i Uzupełnień
--------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Szef Sekcji Kadr
--------------------------------------------------------------------

mjr Arkadiusz REJNIAK

 

 

 

 
 
 

 
 
Szef
Sekcji Łączności i Informatyki
--------------------------------------------------------------------

mjr Wojciech HREHOROWICZ

 

 

 

 
 
 

 

 

Pełnomocnik Szefa WSzW
ds. Ochrony Informacji Niejawnych

--------------------------------------------------------------------

p. Marian KRZYŻANOWSKI

 

 

 

 
 
 
 
 
Radca Prawny
--------------------------------------------------------------------

p. Ryszard GOS