Kierownictwo
Poniedziałek, 23 października 2017 r.

Poniżej przedstawiamy kierowniczą kadrę naszej instytucji

 
 
 
 
 
 
 

       Szef 
       Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego
       we Wrocławiu

       ------------------------------------------------------------

       płk Waldemar BARTŁOMIEJCZAK

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 

 
 

Zastępca Szefa WSzW - Szef Wydziału

--------------------------------------------------------------------

ppłk mgr inż. Mariusz POLAK

 

 

 
 
 

 
 
Szef
Wydziału Mobilizacji i Uzupełnień
--------------------------------------------------------------------

ppłk Andrzej SOCHA

 

 

 

 

 
 
 

 
 
Szef
Sekcji Kadr
--------------------------------------------------------------------

mjr Arkadiusz REJNIAK

 

 

 

 
 
 

 
 
Szef
Sekcji Łączności i Informatyki
--------------------------------------------------------------------

mjr Wojciech HREHOROWICZ

 

 

 

 
 
 

 

 

Pełnomocnik Szefa WSzW
ds. Ochrony Informacji Niejawnych

--------------------------------------------------------------------

Wojciech SZYMANIAK

 

 

 

 
 
 
 
 
Radca Prawny
--------------------------------------------------------------------

Ryszard GOS