Kierownicza kadra
Piątek, 20 lipca 2018 r.

KIEROWNICTWO

 
 

Szef 
Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego
we Wrocławiu

---------------------------------------------------------------------

  płk Piotr RUPA

 

 

 
 
Zastępca Szefa WSzW - Szef Wydziału

 

------------------------------------------------------------------------

 ppłk Tomasz LEWANDOWSKI

 

  

 

 


 

 
Szef Wydziału Mobilizacji i Uzupełnień

 

------------------------------------------------------------------------

cz.p.o. mjr Jerzy PIĘTA

 

 

 

 

 

 Szef Sekcji Kadr

------------------------------------------------------------------------

mjr Arkadiusz REJNIAK


 

 

 

 

 Szef Sekcji Łączności i Informatyki

------------------------------------------------------------------------

mjr Wojciech HREHOROWICZ