Kierownicza kadra
Czwartek, 21 czerwca 2018 r.

KIEROWNICTWO

 
 

Szef 
Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego
we Wrocławiu

---------------------------------------------------------------------

  płk Piotr RUPA

 

 

 
 
 
Zastępca Szefa WSzW - Szef Wydziału
------------------------------------------------------------------------

 ppłk Tomasz LEWANDOWSKI

 

 

  
 

 

 

 

 

Szef Wydziału Mobilizacji i Uzupełnień
------------------------------------------------------------------------

cz. p.o. mjr Jacek BARAN