Wojewódzki Sztab Wojskowy we Wrocławiu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Akademie i szkoły oficerskie
Adresy akademii wojskowych i szkół oficerskich:
1. Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

ul. gen. S. Kaliskiego 2

00-908 Warszawa 49

www.wat.edu.pl

2. Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
ul. Jana Śmidowicza 69
81-103, Gdynia
3. Akademia Wojsk Lądowych
ul.Czajkowskiego 109
51-150 Wrocław
4. Lotnicza Akademia Wojskowa
ul.Dywizjonu 303 nr 12

08-521 Dęblin

www.wsosp.deblin.pl

    
pdf

Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy we Wrocławiu
Obornicka 130
50-984 Wrocław
tel. 261656000
fax. 261656025
wszwwroc001@ron.mil.pl

    
Jednostki Podporządkowane