Wojewódzki Sztab Wojskowy we Wrocławiu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Akty prawne
Szkolnictwo wojskowe - wykaz aktów prawnych


 • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
  (Dz.U. z 2017 poz. 1430
  z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.
  (
  Dz.U. 2018 r. poz. 173)

 • Rozporządzenie MON z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych.
  (Dz.U. 2014 poz. 1627
  z późn. zm.)

 • Rozporządzenie MON z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie szkół podoficerskich.
  (Dz.U. 2015 poz. 252
  )

 • Rozporządzenie MON z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy pełniących służbę kandydacką.
  (Dz.U. 2011 nr 165 poz. 990)

 • Rozporządzenie MON z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie badań psychologicznych osób zgłaszających chęć pełnienia zawodowej służby wojskowej
  (Dz. U. 2015 poz. 245)
 • Rozporządzenie MON z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach
  (Dz. U. 2015 poz. 761)

 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach
  (Dz.U. 2017 poz. 163)

 • Zarządzenie Nr 4/MON z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć na studia kandydatów na żołnierzy zawodowych do uczelni wojskowych w roku akademickim 2017/2018
  (Zarz. 4/MON z dn. 13.03.2017 r.)

 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych
  (Dz.U. z 2018 r. poz.537)

 • Decyzja Nr 53/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie naboru w 2018 r. kandydantów do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu w grupie osobowej orkiestr i zespołów estardowych
  (Dz.U. z 2018 r. poz. 59)
 • Decyzja Nr 95/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie naboru kandydantów na żołnierzy zawodowychdo Szkoły Podoficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie w 2018 r.
  (Dz.U. z 2017 r. poz. 2149 oraz z 2018 r. poz. 138)
 • Decyzja nr 138/MON z dnia 10 października 2018 r. w w sprawie naboru kandydatów do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowychw Poznaniu na potrzeby jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej w 2019 r. 
  (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 164)

 • Decyzja  nr 135/MON  z dnia 4 października 2018 r.w sprawie naboru kandydatów na żołnierzy zawodowych do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu w 2019 r.
  (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 161)

 • Decyzja nr 144/MON z dnia 12 października 2018 r. w w sprawie naboru kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie owobowym wojsk specjalnych w 2019 r.
  (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 170)

 

 

  
pdf

Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy we Wrocławiu
Obornicka 130
50-984 Wrocław
tel. 261656000
fax. 261656025
wszwwroc001@ron.mil.pl

  
Jednostki Podporządkowane