Wojewódzki Sztab Wojskowy we Wrocławiu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Akty prawne
Narodowe Siły Rezerwowe - wykaz aktów prawnych
 • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
  (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 1459 z późn. zm.)
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o uposażeniu żołnierzy niezawodowych.
  (Dz.U. z 2017 r., poz. 2146)
 • Rozporządzenie MON z dnia 7 kwietnia 2015 roku w sprawie przydziałów kryzysowych
  (
  Dz.U. z 2015 r., poz. 575)
 • Rozporządzenie MON z dnia 7 września 2015 roku w sprawie zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych
  (
  Dz.U. z 2015 r., poz. 1518)

 • Rozporządzenie MON z dnia 22 lipca 2010 roku w sprawie przyznawania świadczeń żołnierzom rezerwy posiadającym przydziały kryzysowe
  (
  Dz.U. z 2010 r. Nr 145, poz. 971)

 • Rozporządzenie MON z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom niezawodowym
  (Dz.U. z 2016 r., poz. 1656)

 • Rozporządzenie MON z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej (Dz.U. z 2015 r., poz. 842)

 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie wzywania osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony przez organy wojskowe
  (Dz.U. z 2015 r., poz. 448)

 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych oraz dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych
  (Dz.U. z 2017 r., poz. 171)

 • Rozporządzenie  Ministra Obrony Narodowej z  dnia 30 kwietnia 2010 r.  w sprawie mianowania  na stopnie  wojskowe
  (Dz.U. z 2015 r., poz. 307)

 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 września 2014 r. w sprawie nauki żołnierzy zawodowych
  (Dz.U. z 2014 r., poz. 1352)

 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy w czynnej służbie wojskowej
  (Dz.U. z 2016 r., poz. 310)

 • Rozporządzenie  Rady  Ministrów z dnia 15 czerwca   2004 r. w  sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz wydawania przez pracodawców, szkoły i inne jednostki organizacyjne zaświadczeń w sprawach powszechnego obowiązku obrony (Dz.U. z 2004 r. Nr 145, poz. 1539, Dz.U. z 2006 r. Nr 220, poz. 1603 oraz  Dz.U. z 2010 r. Nr 105, poz. 657)

 • Rozporządzenie  Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lipca 2015 r. w  sprawie udzielania żołnierzom rezerwy posiadającym nadane przydziały kryzysowe dofinansowania kosztów studiów lub nauki albo stażu, kursu lub specjalizacji (Dz.U. z 2015 r., poz. 1071)

 

 

  
pdf

Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy we Wrocławiu
Obornicka 130
50-984 Wrocław
tel. 261656000
fax. 261656025
wszwwroc001@ron.mil.pl

  
Jednostki Podporządkowane