Wojewódzki Sztab Wojskowy we Wrocławiu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Akty prawne

Zawodowa służba wojskowa - wykaz aktów prawnych

 • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
  (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 1459 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy  zawodowych.
  (Dz.U. 2018 poz. 173)
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 maja 2004 r.  w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych.
  (Dz.U. 2016 poz. 2278)
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej.
  (Dz.U. 2015 poz. 1299)
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 września 2014 r. w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk.
  (Dz.U. 2014 poz. 1292)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 2015 r.w sprawie pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa.
  (Dz.U. 2015 poz. 479)
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach.
  (Dz.U. 2015 poz. 761)
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach.
  (Dz.U. 2017 poz. 163)
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie badań psychologicznych osób zgłaszających chęć pełnienia zawodowej służby wojskowej.
  (Dz.U. 2015 poz. 245)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie określenia stopni policyjnych, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Urzędu Ochrony Państwa odpowiadających poszczególnym stopniom wojskowym.
  (Dz.U. 2010 nr 23 poz. 116 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lutego 2010r. w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych.
  (Dz.U. 2014 poz. 848)
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 października 2014 r. w sprawie ewidencji wojskowej żołnierzy zawodowych.
  (Dz.U. 2014 poz. 1638 z późn. zm.)

 

  
pdf

Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy we Wrocławiu
Obornicka 130
50-984 Wrocław
tel. 261656000
fax. 261656025
wszwwroc001@ron.mil.pl

  
Jednostki Podporządkowane