Wojewódzki Sztab Wojskowy we Wrocławiu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Eliminacje szkół z klasami mundurowymi z terenu woj. dolnośląskiego do udziału w IV Centralnym Zlocie Klas Mundurowych.
 Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Ministerstwa Obrony Narodowej wraz z Dowództwem Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, organizuje IV Centralny Zlot Klas Mundurowych, który planowany jest w terminie 30 września – 6 października 2018 r. Miejscem realizacji  Zlotu będzie Ośrodek Szkolenia Poligonowego, obozowisko Karliki w Żaganiu.

Za główne cele Zlotu przyjęto m.in.:

  · kształtowanie w środowisku młodzieży szkolnej postaw patriotycznych, w szczególności uczczenie 100-lecia odzyskania niepodległości;

  · popularyzowanie służby wojskowej wśród młodzieży z klas mundurowych współpracujących z instytucjami i jednostkami Sił Zbrojnych RP;

  · kształtowanie u młodzieży umiejętności i cech charakteru niezbędnych do współdziałania w zespole oraz przydatnych w realizacji zadań o charakterze obronnym;

  · sprawdzenie umiejętności nabytych przez uczniów w trakcie prowadzonych szkoleń i nauki w szkołach;

  ·  wyłonienie najlepszej szkoły mundurowej w Polsce.

W tej edycji  Zlotu przewidziane jest uczestnictwo reprezentacji wyłącznie jednej szkoły ponadgimnazjalnej z każdego województwa, prezentującej najlepsze wyniki w regionie.

Włączając się w ww. przedsięwzięcie Wojewódzki Sztab Wojskowy we Wrocławiu przy zaangażowaniu podległych wojskowych komend uzupełnień przeprowadzi jednodniowe eliminacje wojewódzkie, mające na celu wyłonienie szkoły, która weźmie udział w zlocie.

Na zaproszenie odpowiedziało 19 nw. szkół z terenu województwa dolnośląskiego realizujących innowacje pedagogiczne w zakresie służb mundurowych:

 1. Zespół Szkół w Lubomierzu;
 2. Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu;
 3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej;
 4. Zespół Szkół Ekonomiczno- Technicznych im. Kombatantów Ziemi Lwóweckiej w Rakowicach Wielkich;
 5. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjr. Henryka Sucharskiego w Bolesławcu;
 6. Zespół Szkół Zawodowych w Złotoryi;
 7. VII Liceum Ogólnokształcące w Legnicy;
 8. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Ziembicach;
 9. Zespół Szkół nr 4  w Wałbrzychu;

10. III Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Świdnicy;

11. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Wacława Żenczykowskiego w Kłodzku;

12. Zespół Szkół Agrotechnicznych im. Batalionów Chłopskich w Bożkowie;

13. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 29 Pułku Piechoty II Armii Wojska Polskiego w Kamiennej Górze;

14. Technikum Nr 6 Lotniczych Zakładów Naukowych we Wrocławiu;

15. Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bierutowie;

16. Technikum nr 1 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie;

17. Liceum Ogólnokształcące nr XXIV przy Zespole Szkół Ekonomiczno –Ogólnokształcących we Wrocławiu;

18. Technikum Nr 123 w Zespole Szkół Logistycznych we Wrocławiu;

19. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzegomiu.

 

Eliminacje wojewódzkie odbędą się 6 września 2018 r. a o wynikach poinformujemy na stronie internetowej. Jednocześnie niezdeklarowane wcześniej szkoły zachęcamy do zgłoszenia akcesu uczestnictwa w eliminacjach do IV Centralnego Zlotu Klas Mundurowych.

W zawodach organizowanych przy wykorzystaniu bazy szkoleniowej Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu wezmą udział 9-cio osobowe drużyny, które będą rywalizowały w takich konkurencjach jak:

        -        marszobieg zespołowy;

        -        strzelanie z karabinka 5,6 mm kbks;

        -        rzut granatem na celność;

        -        częściowe rozkładanie i składanie kbk AK na czas.

 

Do kontaktów w przedmiotowej sprawie w WSzW we Wrocławiu wyznaczeni zostali mjr Jacek Baran tel. 261 656 042 oraz kpt. Piotr Grucela tel. 261 656 047.

  
pdf

Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy we Wrocławiu
Obornicka 130
50-984 Wrocław
tel. 261656000
fax. 261656025
wszwwroc001@ron.mil.pl

  
Jednostki Podporządkowane