Wojewódzki Sztab Wojskowy we Wrocławiu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Historia WSzW

1945 - 1952

Wojskowa Komenda Rejonowa (WKR) - podlegała bezpośrednio Sztabowi Śląskiego Okręgu Wojskowego

 

1952 - 1965

Wojewódzka Komenda Wojskowa (WKW). Pod względem administracji wojskowej obejmowała teren województwa wrocławskiego i zielonogórskiego. Podlegało jej 27 Wojskowych Komend Uzupełnień.

 

1965 - 1975

Na bazie WKW i Wojewódzkiej Komendy TOPL powstał Wojewódzki Sztab Wojskowy (WSzW) obejmujący teren województwa wrocławskiego. W ramach województwa powstało 17 Powiatowych Sztabów Wojskowych podległych bezpośrednio WSzW.

 

1975 - 1976

Ze składu WSzW został wydzielony Wydział OC i bezpośrednio podporządkowany Wojewódzkiej Radzie Narodowej. W 1976 roku na bazie Wydziału OC został utworzony WIOC.

 

1996 - 1998

Zgodnie z Rozkazem Dowódcy SOW gen. Bryg. Janusza Ornatowskiego przeformowano WSzW Wrocław w WSzW-RSzW Wrocław. Jednocześnie podporządkowano WSzW-RSzW Wrocław: WSzW Opole, Wałbrzych i Legnicę wraz z działającymi na ich terytorium WKU.

 

1998

Dnia 07 grudnia 1998 Minister Obrony Narodowej wydał Rozporządzenie w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania Wojewódzkich Sztabów Wojskowych i Wojskowych Komend Uzupełnień.

 

2007

Zmiana siedziby Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego we Wrocławiu

Przedyslokowanie WSzW z ulicy Piłsudskiego na ulicę Obornicką nastąpiło dnia 13.III.2007 roku.

Na ulicy Obornickiej lokalizację znalazły również:
- Pracownia Psychologiczna
- Wojskowa Komenda Uzupełnień Wrocław – 3

 

2010 - 2011

Wojewódzki Sztab Wojskowy we Wrocławiu, dla województwa dolnośląskiego.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i komend uzupełnień, tworzy się z dniem 1 stycznia 2011 r. następujące wojskowe komendy uzupełnień oraz ustala ich siedziby i terytorialny zasięg działania w województwie dolnośląskim:

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bolesławcu, dla miast i gmin objętych zasięgiem działania powiatów: bolesławieckiego, jaworskiego, jeleniogórskiego, lubańskiego, lwóweckiego, zgorzeleckiego i złotoryjskiego oraz miasta Jelenia Góra,

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie, dla miast i gmin objętych zasięgiem działania powiatów: głogowskiego, górowskiego, legnickiego, lubińskiego, polkowickiego i wołowskiego oraz miasta Legnica,

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kłodzku, dla miast i gmin objętych zasięgiem działania powiatów: dzierżoniowskiego, kamiennogórskiego, kłodzkiego, świdnickiego, wałbrzyskiego i ząbkowickiego,

Wojskowa Komenda Uzupełnień we Wrocławiu, dla miast i gmin objętych zasięgiem działania powiatów: milickiego, oleśnickiego, oławskiego, strzelińskiego, średzkiego, trzebnickiego i wrocławskiego oraz miasta Wrocław;

 

 

    
pdf

Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy we Wrocławiu
Obornicka 130
50-984 Wrocław
tel. 261656000
fax. 261656025
wszwwroc001@ron.mil.pl

    
Jednostki Podporządkowane