Wojewódzki Sztab Wojskowy we Wrocławiu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kompania NSR przy WSzW
Kompanie NSR w WSzW
Na terenie całego kraju prowadzony jest nabór do kompanii Narodowych Sił Rezerwowych utworzonych przy Wojewódzkich Sztabach Wojskowych.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ochotników do NSR zainteresowanym służbą w pobliżu swojego miejsca zamieszkania, na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej, rozpoczęto formowanie Narodowych Sił Rezerwowych przy Wojewódzkich Sztabach Wojskowych.
O zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach NSR w tworzonych kompaniach ubiegać się mogą żołnierze rezerwy po odbyciu jednej z form czynnej służby wojskowej /zawodowej służby wojskowej, zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego lub służby przygotowawczej/.
Warunkiem koniecznym jest złożenie wniosku o zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych w macierzystej Wojskowej Komendzie Uzupełnień oraz odpowiedni stan zdrowia /kategoria zdolności „A” i brak przeciwwskazań do pełnienia służby stwierdzony przez pracownię psychologiczną/. Ponadto kandydat zdaje egzamin ze sprawności fizycznej oraz odbywa rozmowę kwalifikacyjną.

Wszystkich zainteresowanych służbą w kompaniach NSR zapraszamy do zgłaszania się w macierzystych Wojskowych Komendach Uzupełnień:
• WKU w Bolesławcu
• WKU w Głogowie
• WKU w Kłodzku
• WKU we Wrocławiu
    
pdf

Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy we Wrocławiu
Obornicka 130
50-984 Wrocław
tel. 261656000
fax. 261656025
wszwwroc001@ron.mil.pl

    
Jednostki Podporządkowane