Wojewódzki Sztab Wojskowy we Wrocławiu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Rekonwersja
   
   

 

 

 

 

 

Szczegółowych informacji na temat systemu pomocy rekonwersyjnej w Siłach Zbrojnych RP

udziela specjalista Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego oraz pracownicy Wojskowych Komend Uzupełnień

 

Wojewódzki Sztab Wojskowy we Wrocławiu

Pan Sebastian Milik

tel.: 261 656 007

tel. kom.: 886 487 915

e-mail: wszwwroc008@ron.mil.pl

 

Wojskowa Komenda Uzupełnień

w Bolesławcu

Pani Urszula Głogowska

tel.: 261 646 812

e-mail: wkuboleslawiec@ron.mil.pl

Wojskowa Komenda Uzupełnień

w Głogowie

Pan Ireneusz Zalewski

tel.: 261 678 166

e-mail: wkuglogow@ron.mil.pl

Wojskowa Komenda Uzupełnień

w Kłodzku

Pan Ireneusz Derkowski

tel.: 261 647 427

e-mail: wkuklodzko@ron.mil.pl

Wojskowa Komenda Uzupełnień

we Wrocławiu

Pani Elżbieta Kulwicka

tel.: 261 656 146

e-mail: wkuwroclaw@ron.mil.pl

 

Dokumenty do pobrania

01

Wzór wniosku o finansowanie przekwalifikowania zawodowego (.doc)

02

Wzór wniosku o skierowanie na praktykę zawodową (.doc)

03

Wzór wniosku o udzielenie pomocy w pośrednictwie pracy (.doc)

04

Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia stwierdzającego predyspozycje do zajmowania stanowiska pracy związanego z obronnością kraju (.doc)

05

Wzór oświadczenia żołnierza o planowanym zamiarze zwolnienia z zawodowej służby wojskowej (.doc)

06

Wzór zgody dowódcy jednostki wojskowej na odbycie przekwalifikowania zawodowego (.doc)

07

Wzór zgody dowódcy jednostki wojskowej na odbycie praktyki zawodowej (.doc)

08

Wzór zaświadczenia dowódcy jednostki wojskowej o posiadanej przez żołnierza wysłudze (.doc)

09

Wzór zaświadczenia ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń (.doc)

10

Wzór zaświadczenia instytucji o przyjęciu na praktykę zawodową (.doc)

11

Wzór zaświadczenia o odbyciu praktyki zawodowej (.doc)

12

Wzór oświadczenia o wysokości faktycznie poniesionych kosztów szkolenia (.doc)

13

Wzór oświadczenia o wysokości faktycznie poniesionych kosztów praktyki (.doc)

14

Wzór oświadczenia o stanie cywilnym (.doc)

 

RODO

Finansowanie przekwalifikowania zawodowego

Skierowanie na praktykę zawodową

Udzielenie pomocy w pośrednictwie pracy

Wydanie zaświadczenia stwierdzającego predyspozycje do zajmowania stanowiska pracy związanego z obronnością kraju

 

Przydatne linki

Ośrodek Aktywizacji Zawodowej we Wrocławiu

Informacja o realizowanych na terenie województwa dolnośląskiego szkoleniach finansowanych ze środków UE

counterliczniki.com

    
pdf

Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy we Wrocławiu
Obornicka 130
50-984 Wrocław
tel. 261656000
fax. 261656025
wszwwroc001@ron.mil.pl

    
Jednostki Podporządkowane