Wojewódzki Sztab Wojskowy we Wrocławiu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Studium oficerskie

Nabór do szkół oficerskich w 2018 r.

Decyzja nr 156/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 1 września 2017 roku
w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów
w 2018 r.

W 2018 r. nabór na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów przeprowadzą następujące uczelnie wojskowe:

 1. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie,
 2. Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni,
 3. Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu,
 4. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie.

Nabór bedzie prowadzony spośród osób posiadających tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, w tym:

 1. Absolwentów uczelni wyższych niebędących żołnierzami zawodowymi, którzy ukończyli studia na kierunki wskazanym jako zgodny z danym korpusem osobowym (grupą osobową),
 2. Podoficerów zawodowych będących absolwentami kierunków studiów przydatnych w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej) lub posiadającyh kwalifikacje oraz doświadczenie w specjalności przydatnej w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej),
 3. Szeregowych zawodowych, którzy pełnią zawodową służbę wojskową przez co najmniej pięć lat. Za zgodą Dyrektora Departamentu Kadr okres ten może być krótszy,
 4. Absolwentów uczelni medycznych.

Absolwenci uczelni wyższych niebędących żołnierzami zawodowymi oraz uczelni medycznych ubiegających się o przyjęcie na szkolenie wojskowe, składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem właściwego Wojskowego Komendanta Uzupełnień w następujących terminach:

 1. do dnia 19 stycznia 2018 r. - na 3-miesięczne szkolenie w AWL w przypadku osób przygotowujących się do zawodowej służby wojskowej w korpusie osobowym: medycznym, duszpasterstwa (link),
 2. do dnia 15 maja 2018 r. - na 12-miesięczne szkolenie.

Decyzja, która utraciła moc: Decyzja nr 277/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 września 2016 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2017 r.

 

FINANSE W MUNDURZE

 

 

  
pdf

Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy we Wrocławiu
Obornicka 130
50-984 Wrocław
tel. 261656000
fax. 261656025
wszwwroc001@ron.mil.pl

  
Jednostki Podporządkowane