Wojewódzki Sztab Wojskowy we Wrocławiu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Służba wojskowa

SŁUŻBA WOJSKOWA ŻOŁNIERZY REZERWY

 

Obowiązek służby wojskowej żołnierzy rezerwy w czasie pokojupolega na:
1.      Odbywani ćwiczeń wojskowych.
2.      Pełnieniu okresowej służby wojskowej

 

Zasady pełnienia służby wojskowej przez żołnierzy rezerwy określono w ustawie z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r., poz. 827 z późn. zm.) - rozdział 5 i 6.

Obowiązek służby wojskowej w czasie pokoju osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy polega na odbywaniu ćwiczeń wojskowych.

 

- Ustawa z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1430)
 
 

 

    
pdf

Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy we Wrocławiu
Obornicka 130
50-984 Wrocław
tel. 261656000
fax. 261656025
wszwwroc001@ron.mil.pl

    
Jednostki Podporządkowane