Wojewódzki Sztab Wojskowy we Wrocławiu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
WETERANI DZIAŁAŃ POZA GRANICAMI KRAJU
   
   

 

Szczegółowych informacji na temat systemu pomocy poszkodowanym żołnierzom i pracownikom wojska oraz członkom rodzin zmarłych żołnierzy i pracowników wojska udziela koordynator regionalny
w Wojewódzkim Sztabie
Wojskowym oraz opiekunowie indywidualni
w Wojskowych Komendach Uzupełnień

Wojewódzki Sztab Wojskowy we Wrocławiu

Specjalista

Pan Sebastian Milik

tel.: 261 656 007

tel. kom.: 886 487 915

e-mail: wszwwroc008@ron.mil.pl

 


Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bolesławcu

cz.p.o. mjr Robert Kolasa

tel.: 261 646 849

e-mail: wkuboleslawiec@ron.mil.pl

 

Wojskowa Komenda Uzupełnień

w Kłodzku

Pan Ireneusz Derkowski

tel.: 261 647 427

e-mail: wkuklodzko@ron.mil.pl

Wojskowa Komenda Uzupełnień

w Głogowie

Pan Ireneusz Zalewski

tel.: 261 678 166

e-mail: wkuglogow@ron.mil.pl

Wojskowa Komenda Uzupełnień

we Wrocławiu

Pani Anna Kaczmarek

tel.: 261 656 154

e-mail: wkuwroclaw@ron.mil.pl


 

Dokumenty do pobrania 

Informator (.pdf)

Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o przebiegu służby wojskowej poza granicami kraju (.doc)

Wzór wniosku o przyznanie statusu weterana (.doc)

Wzór wniosku o przyznanie statusu weterana-poszkodowanego (.doc)

Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego udział w działaniach poza granicami państwa (.doc)

Wzór wniosku o przyznanie pomocy finansowej na naukę (.doc)

Wzór zobowiązania do zawiadomienia o przerwaniu nauki (.doc)

Wzór oświadczenia o formie wypłaty pomocy finansowej na naukę (.doc)

Wzór oświadczenia o zamiarze korzystania z pomocy w zakresie pokrycia kosztów opłat za naukę lub studia, przejazdów i zakwaterowania (.doc)

Wzór wniosku o przyznanie zapomogi (.doc)

Wzór oświadczenia o formie wypłaty zapomogi (.doc)

Wzór oświadczenia o nieotrzymywaniu pomocy finansowej na ten sam cel z innego źródła (.doc)

 

Przydatne linki:

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa

Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych Poza Granicami Kraju

NFZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
pdf

Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy we Wrocławiu
Obornicka 130
50-984 Wrocław
tel. 261656000
fax. 261656025
wszwwroc001@ron.mil.pl

    
Jednostki Podporządkowane